GDPR

Zpracování osobních údajů

Společnost COMPANY FACTORY s.r.o., IČ: 107 41 411, se sídlem Rybná 716/24, 110 00 Praha, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 347602, jako správce (dále jen „Správce“), tímto ve vztahu ke svým klientům plní informační povinnost v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016.

Účel a právní základ zpracování osobních údajů

Osobní údaje subjektu údajů správce zpracovává pro účely splnění smlouvy, plnění zákonných povinností vyplývajících zejména ze zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, právních předpisů upravujících práva a povinnosti na ochranu spotřebitele, pro vedení účetní evidence, pro ochranu majetku subjektu údajů a správce a pro účely přímého marketingu.

Práva subjektu údajů

Subjekt údajů má v souvislosti se zpracováním osobních údajů tyto práva: právo na přístup k osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, právo na výmaz osobních údajů, právo na omezení zpracování, právo vznést námitku proti zpracování, právo na přenositelnost údajů, právo podat stížnost u dozorového úřadu.

Svá práva může subjekt údajů uplatnit u správce písemně na adrese Rybná 716/24, 110 00 Praha, nebo e-mailem na adrese: info@sluzbyfactory.cz

Vyhledávání nemovitostí

WWW stránky dodala společnost ART Data, s.r.o.. Napojeno na Realitní software ESTATIX a Redakční systém REDIX.